#gewoon een bedenking

Als behavioral optometristen zijn we vooral bezig met de relatie die er bestaat tussen het gedrag en het zien.

Omwille van onze professionele taak om mensen inzicht te geven waar de oorsprong van hun functioneel visueel probleem ligt, maakt van ons ‘denkers’ die zich losmaken van een klassieke benadering die door opgelegde omlijnde regels wordt afgebakend. Wij worden opgelegd om vaak out of the box te denken , of beter gezegd, ’zouden dat moeten doen’!

We moeten verschillende aanwijzingen, redenen, feiten,gebeurtenissen, etc met elkaar verweven en verbinden om de persoon die een visueel probleem heeft, optimaal te kunnen benaderen. Dit proces start  van bij de anamnese van het visuele probleem van je klant en moet zich manifesteren doorheen de volledige visuele aanpak die de persoon in kwestie doorloopt.

Als deze belangrijke facet ontbreekt bij de behavioral optometrist, dan klinkt het logisch dat behavioral  optometrie vaak niet die mensen bereikt die gebaat zouden zijn bij visuele training en/ of syntonics optometrie.

Vandaar stel Ik hardop de vraag hoe het komt dat in dit digitale tijdperk nog veel te weinig mensen onze professie kennen, laat staan persoonlijk de voordelen ondervinden van hetgeen de behavioral optometrie voor hen en hun visueel probleem kan betekenen.

De laatste decennia kijken we allemaal plots een 10 cm dichterbij dan voordien door het extreem gebruik van smartphone en tablets. Hoe extreem is dit!

En dan beweren dat we op visueel gebied hier geen nadeel van ondervinden. Onmogelijk!

We moeten allemaal hierdoor een bepaalde hoeveelheid dioptrie meer gaan accommoderen met alle gevolgen van dien…wat met onze oogmotoriek, wat met ons binoculair zicht, wat met onze visuele stamina, wat met onze concentratie,…?

Collega’s we moeten dit veranderend gedragspatroon echt erkennen en herkennen  als een kentering in het “gedrag en het zien” van de mens. Het digitale tijdperk is al een ruime tijd een feit maar wij , behavioral optometristen hebben onze kennis nog niet genoeg geëtaleerd naar het grote publieke toe. We moeten duidelijk maken dat de verhoogde visuele spanning die de electronic devices met zich meebrengen, het kijkgedrag verandert.

Dit impliceert ook voor ons, dat het visueel screenen zeker geen standaardprocedure kan zijn, maar individueel ‘getuned’ moet worden.

We moeten beseffen dat deze veranderende sociale en visuele gedragspatronen een belangrijke factor voor, en oorzaak van, een aantal visuele klachten kan zijn.

Zorg ervoor dat de oplossing die we de klant aanreiken afgestemd is op zijn/haar noden om op visueel gebied efficiënt te kunnen functioneren.

Laat hem/haar ondervinden welke voordelen visuele training kan aanbieden, want een vermoeid en stroef visueel systeem vindt zijn baat niet enkel bij een bril!

Advertenties